Termien Genk

RE-ST realiseert in samenwerking met OM/AR 36 sociale wooneenheden op de voormalige kloostersite Termien. Het bestaande klooster met hortus conclusus wordt vervangen door een nieuw ensemble van drie woonclusters rondom een publiek binnenhof.

Project

Het project gaat resoluut uit van het behoud van de Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk naar ontwerp van architect Maurice De Paepe. Deze kerk heeft enerzijds de meeste erfgoedwaarde van de site en anderzijds vormt ze ook het stedenbouwkundig zwaartepunt van de wijk Termien. De kerk wordt zowel fysiek als mentaal losgeweekt van het oorsporkelijke bestaande klooster en wordt beschouwd als een afzonderlijke entiteit die zich in de toekomst volledig zal richten naar de wijk.

Het bestaande klooster met hortus conclusus wordt vervangen door een nieuw ensemble van 3 woonclusters met een publiek binnenhof. De pandgang zal op een hedendaagse wijze ruimtelijk worden geherïnterpreteerd door middel van een betonnen pergola. Hierdoor wordt er een mentale link gelegd met de huidige kloostertuin en -gebouwen die getransformeerd worden tot een open enclave rond een collectief en publiek binnenhof.

De huidige verharde parkeerzone voor het gebouw zal heringericht worden met een nieuw plein voor de kerk in combinatie met een nieuwe ingerichte groene parkeerzone met wadi. Het nieuwe voorplein en het binnenhof zullen de publieke doorwaadbaarheid met het achterliggende parkbos mogelijk maken.

Het project voorziet 36 wooneenheden bestaande uit een mix van diverse types. Er worden zowel appartementen voor levenslang wonen voorzien als individuele grondgebonden gezinswoningen. Alle woningen hebben voldoende buitenruimte in de vorm van een ruim terras of tuin. Ze werden ook maximaal opgevat aals doorzonwoningen. Een geïntegreerd buurthuis zal eveens deel uitmaken van het woonensemble.

De verschijningsvorm van de wooncluster bestaat uit roodbruine baksteen, in analologie met de naastliggende kerk. Het gevelontwerp van de woningen verwijst op een subtiele manier naar het elementen van het huidig kloostergebouw door een heldere opbouw en kleur. De thematiek van de verticale geledingen en de luifels in de gevels van de 3 woonvolumes zorgen voor een eenheid op het binnenhof en zijn een verwijzing naar de ritmiek en thematiek van een kloosterrondgang. De gevel wordt gematerialiseerd in hoofdzakelijk baksteen en zorgvuldig gedetailleerd. Geen overbodige ornamenten maar ‘functionele’ detaileringen. Subtiele verschillende in voegwerk en baksteenverbanden. De structurele elementen (lateien, kolommen, balkons, kroonlijsten) worden voorzien in architectonisch beton en de borstweringen in gemoffeld metaal. Alle gebruikte materialen zijn robuust en gaan uit van een minimaal onderhoud.

119TERM
Termien Genk
Opdrachtgever
Nieuw Dak Genk
Locatie
Rozenkranslaan Genk
Fase
in uitvoering
Partners
OM/AR, OMGEVING, studiebureau SB Heedfeld, Chalybs