De Kringwinkel SPIT Leuven

De bestaande kringloopwinkel SPIT in Leuven wordt vervangen door een nieuwbouw die verwijst naar de historische typologie van een stedelijke markthal.

Project

Op een steenworp van de ring van Leuven, parking Bodart en de Koning Boudewijnlaan bevindt zich het voormalige SPIT, vandaag gekend als Kringwinkel ViTeS. De bestaande winkel was aan vervanging toe. De specifieke ontwerpvraag voor deze vervanging luidde als volgt: een kostenefficiënt gebouw met een zo groot mogelijke winkeloppervlakte (1600 m2), dat rechtstreeks kan bevoorraad worden via de reeds bestaande sorteerhallen.

De site sluit aan bij de grote loodsen van het sociale bedrijventerrein en is gelegen in een gefragmenteerde context met diverse aangrenzende buren: enkele eengezinswoningen, een bowlingzaak en een eerder grootschalig appartementsgebouw voor studentenhuisvesting. Dit vraagt een doordachte ontwerpbenadering. Bij de sloop van de bestaande winkel blijft het voorgebouw aan de straatzijde overeind. De naastgelegen arbeiderswoning wordt gesloopt om plaats te maken voor een ruime toegangsweg tot de site.

De nieuwe winkel komt achteraan op het perceel, aansluitend bij de sorteerhallen. Doordat het gebouw zich terugtrekt van de straat, ontstaat er een open ruimte voor de winkel die dienstdoet als los- en laadzone, parking en fietsenberging. De nieuwe winkel krijgt een volwaardige façade aan dit nieuwe binnengebied en blijft dankzij de royale inrit ook zichtbaar van op de straat. Het ontwerp streeft naar bouwtechnische eenvoud. Dit vertaalt zich in een helder, orthogonaal plan en een eenvoudig volume. Intern zet het ontwerp een moderne interpretatie neer van de (historische) markthal. De winkel wordt ruimtelijk verrijkt met een grote, centrale vide. Boven deze vide zit een daklicht waarlangs zenitaal licht tot diep in het gebouw binnen treedt. De vide wordt gesierd door een groene stalen borstwering, die naadloos naar beneden loopt langs de dubbele bordestrap. Op de zware betonnen basis van het gebouw staat een lichte staalstructuur. Deze tweeledigheid wordt gearticuleerd in de gevel.

Op de begane grond heeft de winkel een vooruitspringende, transparante plint als een overmaatse vitrine. Het grijze, stalen golvend dak van deze aanbouw krult omhoog tegen de witte, gesloten metalen gevel van de verdieping. Met deze sobere materialiteit zoekt het gebouw naar een zekere samenhang met de achterliggende industriële architectuur, zonder zijn andere buren te verloochenen. De kroonlijsthoogte van het hoofdvolume sluit aan op die van de sorteerhallen. De hoogte van de plint sluit op zijn beurt aan op de omringende tuinmuren van de buren.

133SPIT
De Kringwinkel SPIT Leuven
Opdrachtgever
vzw SPIT Tewerkstelling
Locatie
Ijzermolenstraat 10-14, 3001 Heverlee
Fase
gerealiseerd
Partners
Matthieu Gijbels, Lenaerts