Mens Herentals

Een bouwvallige woning en leegstaande handelsruimte maken hier plaats voor een ensemble van nieuwe wooneenheden. De hoek van het bestaande project wordt afgebouwd en vormt zo de kop van de straat. De ambitie van de nieuwe invulbouw moet verder rijken dan zijn eigen perceel: het project betrekt en omarmt de naastliggende gebouwen ruimtelijk door o.a. voorzieningen en buitenruimte te bundelen.

Project

De bestaande woning en voormalige handelspand met diens specifieke gebouwelementen beschouwen we als terugkerende thematieken in het nieuwe gebouwontwerp: de witte gevelsteen met betonnen dorpels, lateien en plinten krijgen een vertaling in de nieuwe gevel, samen met de wit gelakte stalen I-liggers als lateien met bovenop een bakstenen rollaag (zoals in de voormalige woning). De lichte kleur van het gebouw reageert op de thematiek van witte hoekpanden in de straat. Een drie-ledige raamverdeling tenslotte doet dienst als rustige basismodule voor de compositie van de achtergevel.

Ondanks het kleine perceel en het dichte woonprogramma streven we naar een optimale orientatie van elke wooneenheid. Ze zijn allen tweezijdig georienteerd en typologisch opgebouwd als doorzontype voor een optimale lichtinval. Op die manier ontwerpen we ruimtelijk duurzame wooneenheden die naargelang hun programma-behoefte gewijzigd kunnen worden.

 

134MENS
Mens Herentals
Opdrachtgever
Leefgoed
Locatie
Kapucijnenstraat, Herentals
Fase
werf