Herrystraat Deurne

De opdracht bestond uit de realisatie van 45 woonentiteiten, verdeeld over 2 zones op het terrein van een te slopen industrieel pand gelegen aan de Herrystraat Deurne. Aan de straatzijde wordt een appartementsgebouw geplaatst waarin 40 units worden ondergebracht. In het achterliggende binnengebied worden 5 identieke grondgebonden woningen opgetrokken. Tussen deze twee bouwzones bevindt zich een collectieve buitenruimte. Een gevel op maat van de wijk zorgt voor aansluiting met de directe omgeving.

Project

Het projectgebied is gelegen in de wijk Muggenveld, een rustige woonwijk in Deurne-Zuid. Deze wijk, en zo ook de Herrystraat, wordt gekenmerkt door de typologie van eenheidsbebouwing van begin 20e eeuw. De opdracht bestond uit de realisatie van 45 woonentiteiten, verdeeld over 2 zones op het terrein van een te slopen industrieel pand. Aan straatzijde wordt een appartementsgebouw geplaatst waarin 40 units worden ondergebracht. In het achterliggende binnengebied worden 5 identieke grondgebonden woningen opgetrokken. Tussen deze twee bouwzones bevindt zich een collectieve buitenruimte. Voor zowel voorbouw als achterbouw wordt gezocht naar een rationeel ontwerp met een hoge mate van repetitie in functie van beheersbaarheid en betaalbaarheid. Door in te zetten op een eenvoudige structuur komt er budgettaire ruimte vrij om kwalitatieve overmaat te creëren. Deze overmaat wordt ingezet om de leefbaarheid, sociale veiligheid en leesbaarheid te verhogen. Bij het appartementsgebouw ontsluiten vier circulatiekernen telkens 10 wooneenheden. De gemeenschappelijke inkom van de appartementen wordt voorzien als een doorloopkern, bereikbaar vanaf de straat en vanuit de binnenplaats. Alle appartementen hebben een leefruimte gericht op het zuiden en zoeken daardoor contact met het leven op de straat. De leefruimtes sluiten aan op een inpandig terras, met uitzondering van de gelijkvloerse appartementen die owv privacy een geprivatiseerde buitenruimte aan de slaapkamers hebben. Ook de woningen in het binnengebied hebben hun adres in de Herrystraat. Twee doorgangen zorgen voor de ontsluiting van de collectieve buitenruimte en de achterliggende woningen. De woningen zijn hoofdzakelijk zijdelings georiënteerd richting eigen tuin. Hierdoor wordt de privacy ten opzichte van collectief binnengebied, het appartementsgebouw en de achterliggende woningen aan de Herentalsebaan gewaarborgd. Ten opzichte van de perceelsgrens springen de woningen op het eerste verdiep terug om op die manier de inkijk in de aangrenzende tuinen te beperken.

Gevelontwerp

Het gevelontwerp van de voorbouw zoekt in zijn opbouw en kleur aansluiting met de directe omgeving. De typologie van de 20ste eeuwse ‘eenheidsbebouwing’ die eigen is aan de wijk, wordt op een hedendaagse wijze vertaald. De woningenrij aan de overzijde is opgebouwd uit zich herhalende, al dan niet gespiegelde, fragmenten. Op een gelijkaardige manier krijgt de gevel van de nieuwbouw een evenwicht tussen een gevel als geheel en een opdeling van het bouwblok op maat van de straat. Het peil van de gelijkvloerse verdieping wordt een halve meter verhoogt ten opzicht van het maaiveld, om het veiligheidsgevoel te verhogen zonder contact met de straat te verliezen. Deze verhoogde verdieping krijgt een andere geveltextuur (door middel van een metselwerkverband) en vormt, samen met de betonnen plint, een bindend element over de volledige breedte van het gebouw. De inkomgehelen of toegangspoorten op het gelijkvloers worden geaccentueerd door middel van een betonnen lijst. Een verticale opdeling geeft de afzonderlijke woonentiteiten hun eigenheid, dmv penanten met ingewerkte regenwaterafvoer, het toepassen van erkers, een schakerende kroonlijst, wisselende detaillering van schrijnwerk, borstwering, verschillende voegtinten… etc. De ritmering en spiegeling van de verschillende entiteiten is geïnspireerd op de typologie van de overbuur en zorgt voor een rationele opbouw van het gebouw. De bovenverdieping wijkt terug ten opzichte van de gevellijn, en wordt ook als een ander volume gematerialiseerd. De lichte geglazuurde gevelsteen zorgt voor een goede lichtreflectie en minimale visuele hinder voor de buurtbewoners.

Collectief binnengebied

Het collectieve binnengebied wordt neutraal ingericht en laat behalve zijn functie als ontsluitingsweg, de vrijheid om andere invullingen aan het gebied te geven. Het ontwerp voorziet een doorgang zodanig dat het binnengebied indien gewenst gecontroleerd ontsloten kan worden voor gemotoriseerd verkeer, bv. voor verhuisbewegingen en/of hulpdiensten. Het binnengebied wordt langs weerszijden omgeven door een gemetste tuinmuur. Een claustraverband zorgt voor een beperkte gecontroleerde interactie tussen private en gemeenschappelijke buitenruimtes. Bomen vormen een buffer tussen de hoger gelegen appartementen en de woningen. Daar de woningen maximaal zijdelings georiënteerd zijn, is de gevel van de woningen richting binnenplaats eerder gesloten van karakter. Deze gevel wordt mee uitgewerkt en gematerialiseerd als een verlengde van de tuinmuur. Op deze manier draagt de gevel bij aan de omboording van het gemeenschappelijke binnengebied. Voor de gesloten gevelvlakken zal gezocht worden naar een subtiele ornamentering. Een doorlopende plint maakt als bindend element van de binnenplaats een coherent geheel. Deze plint vormt de aanzegt voor het optrekken van de gevels, van de tuinmuren en van de tuinbergingen.

Opdrachtgever
Woonhaven Antwerpen
Locatie
Herrystraat Deurne
Fase
Uitgevoerd
Partners
UTIL, DENC!