Toekomstperspectief Doel

Het Toekomstperspectief Doel is een rapport dat een beginpunt wil vormen in het realiseren van een duurzame herstart voor dit unieke dorp. In opdracht van Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) onderzoeken OMGEVING en RE-ST welke toekomstperspectieven mogelijk zijn op maat van Doel en zijn omgeving. Na decennia van verval en onzekerheid is er weer zicht op mogelijkheden om Doel terug op de kaart zetten op korte én lange termijn. Het opmaken van dit toekomstperspectief gebeurt in samenwerking met een werkgroep die bestaat uit een selectie van nauw betrokken stakeholders in Doel. Om samen tot een gedragen visie te komen bouwen we aan wederzijds vertrouwen in de werkgroep.

Onderzoek

Doel is een deelgemeente van Beveren in de provincie Antwerpen vlakbij de grens met Nederland en situeert zich in het historische polderlandschap. In de twintigste eeuw breidde de haven van Antwerpen stelselmatig uit, waardoor de infrastructuur op de linkerscheldeoever steeds dichter bij Doel kwam te liggen. De laatste uitbreiding bestaat uit het Deurganckdok, dat in 2005 in gebruik werd genomen. Hierdoor kwam de haven en zijn bufferdijk tot vlak naast Doel te liggen. Integelstelling tot eerdere plannen, bevestigen de nieuwste plannen van havenuitbreiding het behoud van Doel als dorp. Na decennialange onzekerheid met vrijwillige verkoop en dus leegstand en verval tot gevolg betekent dit dat Doel kan blijven.

Het opmaken van dit toekomstperspectief gebeurt in samenwerking met een werkgroep die bestaat uit een selectie van nauw betrokken stakeholders in Doel. Om samen tot een gedragen visie te komen bouwen we aan wederzijds vertrouwen in de werkgroep.

Het rapport schetst een historische analyse op verschillende schalen. De huidige en historische dorpsstructuur met het stratenpatroon, de bebouwing, het onroerend erfgoed, de mobiliteitssituatie, het groenblauw netwerk worden onder de loep genomen in relatie tot de omgeving. De analyse van dit unieke dorp met een verrassend rijke geschiedenis heeft de basis gelegd voor de toekomstvisie, bestaande uit vier perspectieven. Het dorpsperspectief, het polderperspectief, het Scheldeperspectief en het havenperspectief zijn evenwaardig en complementair te beschouwen. Uit elk perspectief vloeien een aantal pioniersprojecten, die concrete handvaten bieden om aan de slag te gaan op korte en lange termijn. Het rapport is echter geen uitvoerbaar stappenplan, maar dient te worden opgevat als een inspiratienota.

192DOEL
Toekomstperspectief Doel
Opdrachtgever
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Locatie
Doel
Fase
onderzoek in uitvoering
Partners
OMGEVING, ARCADIS, Stijn Oosterlinck (UAntwerpen), GD&A advocaten