Stadhuis Antwerpen

RE-ST werd samen met Baukuh geselecteerd voor deelname aan de Open Oproep voor de restauratie en herbestemming van het stadhuis van Antwerpen.

Project

Onze visie op de opdracht van het stadhuis te Antwerpen, liep samen met het herbevestigen van de ‘politieke functie’ van het stadhuis. Het gebruik van het gebouw moet in essentie ter beschikking staan voor het politieke bedrijf van de stad. Voor de ‘publieke zaak’. De eisen van de gebruiker moeten zich aanpassen aan dit uitgangspunt. Het Stadhuis is gebouwd als politiek centrum van de stadstaat Antwerpen. Maak geen museum van het gebouw maar herbevestig het in zijn functie. Respect tonen voor het gebouw is respect tonen voor de politiek. De bestemming zal ook alle te maken keuzes omtrent het toekomstige beheer van het gebouw bepalen. En daarmee ook het nodige budget. Een economische restauratie zal enkel mogelijk zijn met maximaal behoud van de oorspronkelijk bestemming.

Erfgoed heeft door zijn historische en materiële gelaagdheid een veelheid aan betekenissen gekregen en draagt verscheidene waarden. In een snel veranderende samenleving, waarbij globalisering en schaalvergroting aan de orde van de dag zijn, werpt
het cultureel erfgoed zich op als een toetssteen en een baken, maar ook als een confronterende ‘spiegel’. Het is een spiegel waarvoor het stadhuis zich bevindt.

Het voorstel wil de relatie tussen het gebouw en de twee aangrenzende publieke ruimtes versterken door een ingrijpende vernieuwing van de begane grond. Aan de zijde van de Suikerrui wordt een nieuwe publieke kamer toegevoegd, als een stedelijke tribune. Het is een ruimte die vandaag ontbreekt in het Stadhuis en de dubbele relatie met de openbare ruimte verbindt tot één stedelijk gebied. De Tribune is georganiseerd als een klein theater dat kan worden gebruikt voor politieke discussies, persconferenties, kleine voorstellingen of culturele initiatieven. Als ruimte voltooit ze de set van de faciliteiten van het Stadhuis. Verder omvat het voorstel een reeks nieuw, houten meubilair als aanvulling op de bestaande en nieuwe ruimtes, bv. expliciet monumentaal in de ruimte van de stedelijke tribune of geïntegreerd in het historisch gedecoreerde interieur op het Schoon Verdiep.

090STAD
Stadhuis Antwerpen
Opdrachtgever
OO2802 code C
Locatie
Grote Markt, Antwerpen
Partners
BAUKUH