Rentmeesterij Alden Biesen Bilzen

Op initiatief van de stad Bilzen en de Limburgse Reconversie Maatschappij, en in de context van een herbestemming van de leegstaande Rentmeesterij, werd aan RE- ST (ism ORIGIN) de opdracht toegewezen om een ontwerp op te maken voor de ‘casco-restauratie’ van het 17de-eeuwse gebouw.

Project

De opdracht bestond erin om enerzijds een herbestemmingsstudie op te maken en anderzijds een ontwerp op te maken voor de casco-restauratie van de Rentmeesterswoning van het domein Alden Biesen in Bilzen. Deze casco-restauratie kaderde in de herbestemming en uitbreiding van de rentmeesterswoning tot een volwaardig hotel in opdracht van de RMW nv en werd gefinancierd door middel van SALK budgetten.


De herbestemmingsstudie werd gebaseerd op een bouwhistorisch, bouwkundig en stedenbouwkundig vooronderzoek, een uitgebreid plaatsbezoek aan de gebouwen met bouwtechnische analyse van de bestaande toestand en een ontwerpend onderzoek voor het bepalen van de herbestemmingsmogelijkheden van de gebouwen in de context van hun erfgoedwaarden. Voor de casco-restauratie werd ervan uitgegaan dat de noodzakelijke werken aan de buitenenveloppe en de dragende structuur van het gebouw onafhankelijk kunnen gebeuren van de latere bestemming van de lokalen.


In een latere fase werd aan de Rentmeesterij een nieuw volume gekoppeld wat dienst zal doen als hotel. In de Rentmeesterij werden enkele kamers ingericht als loungeruimte op het gelijkvloers en suites op de verdieping. De dwarsschuur doet dienst als polyvalente ruimte.

080RENT
Rentmeesterij Alden Biesen Bilzen
Opdrachtgever
RMW nv
Locatie
Alden Biesen, Reekstraat 138, Bilzen
Fase
Gerealiseerd
Partners
ORIGIN