Neerland Wilrijk

RE-ST realiseert in samenwerking met OM/AR 45 sociale wooneenheden te Neerland Wilrijk. Ondanks het feit dat dit project bestaat uit private wooneenheden beschikt het geheel over voldoende collectiviteit. Het project kiest bewust voor homogeniteit en eenheid gebaseerd op een heldere bouwstructuur en coherent materiaalgebruik. De tuinwijk wordt als referentie gehanteerd.

Project

Het projectgebied Neerland is gelegen te Wilrijk, ten zuiden van Antwerpen. Het gebied bestaat, naast een gedeelte dat gereserveerd werd voor wonen, voor een groot deel uit ecologisch waardevolle, groene (recreatieve) ruimte. De woonzone, omsloten door de Michel Wittockstraat en de Flor Huysmansstraat, omvat een mix van grondgebonden meergezinswoningen en eengezinswoningen, 45 in totaal, verdeeld over drie bouwblokken. Eén derde is daarbij gereserveerd voor sociale huisvesting.

Op verschillende schaalniveaus wordt een verbindende strategie toegepast, waarbij de som meer is dan de afzonderlijke delen. Deze strategie resulteert in een duidelijk gearticuleerd ‘ensemble’. Een ‘ensemble’ dat bestaat uit verschillende fragmenten die door hun onderlinge relatie een zekere ruimtelijke samenhang vertonen. Het ensemble wordt vormgegeven als een sterke strip bestaande uit 6 clusters. Deze wordt evenwijdig ingeplant met het park en het naastliggende project. Elke cluster bestaat uit 3 tot 4 rijwoningen en wordt aan beide zijden beëindigd door 2 gestapelde woningen. Deze kopwoningen geven richting aan en omarmen de clusters. Ze verbinden de clusters tot één homogeen geheel en verhogen de leesbaarheid.

Aan de noordzijde gaat het project in dialoog met de private woningen langs de noordzijde, een project gerealiseerd door AWG architecten. De 3 hogere bestaande bouwblokken worden beantwoord met een bouwcluster aan de straatzijde. Op deze wijze wordt inkijk in tuinen geminimaliseerd en worden er steeds voorkanten tegenover voorkanten geplaatst. De verschijningsvorm van de volledige strook nieuwbouw wordt gearticuleerd door bebouwing afgewisseld met groene geprivatiseerde tuinen. Het ‘parkwonen’ dat reeds werd aangezet in het plan van AWG wordt op deze manier doorgetrokken en versterkt.

Aan de zuidzijde sluiten de drie bouwclusters aan bij de stedenbouwkundige potenties van het stedelijk parklandschap. De middenzone van de hele strip bestaat uit tuinen met goede zuidwesten oriëntatie en maximale privacy. Hierdoor ontstaan er aan beide zijden evenwaardige en kwalitatieve voorgevels.

Een eenvoudige typologie van grondgebonden rijwoningen en enkele gestapelde woningen in een slimme schakeling maakt dat alle woningen hun voordeur aan het publieke domein hebben. Met de geoptimaliseerde doorzon-typologie voor de rijwoningen brengen we licht tot in de woonstraat. De leefruimtes zijn wandenvrij zodat de eetruimte en woonruimte flexibel bemeubelbaar zijn. De kopwoningen bestaan steeds uit een gelijkvloerse woning met een tuin en een duplexwoning met een ruim en goed georiënteerd terras met zicht op het park.
De gevel is uitgevoerd in een gele tint gevelmetselwerk, met uitzondering van de daken en gevel-terugsprongen op de 3e verdieping die een lichtere tint krijgen. De eenvoudige gevel wordt opgeladen met zorgvuldige detaillering in metselverbanden, rollaag, kroonlijst en raam- en deurdetails.

Het project is ontworpen vanuit een ruimte-economische attitude: door in te zetten op een eenvoudige structuur, kan geïnvesteerd worden in kwalitatieve overgangen tussen het publieke domein en de individuele woning. Tevens wordt er voldoende aandacht besteed aan de geprivatiseerde buitenruimten aangezien deze eveneens mee het beeld van de wijk bepalen. De tuinmuren vormen samen met de de tuin- en gemeenschappelijke fietsbergingen een thematiek doorheen de site, zo worden de betondelen van de tuinmuren doorgetrokken in de raamgehelen op de begane grond. Door het groene karakter maximaal in te zetten op de site zal dit de leefbaarheid en sociale veiligheid vergroten.

067NEER
Neerland Wilrijk
Opdrachtgever
Woonhaven Antwerpen
Locatie
Neerland, Wilrijk
Fase
Opgeleverd
Partners
OM/AR, studiebureau Chris Ebinger