Kleerroos Herentals

Renovatie en transformatie van de drie woongebouwen die in de jaren ’70 als baken in de stad Herentals gebouwd werden. De transformatie omvat de stedenbouwkundige verankering van de torens in de wijk, samen met het bestendigen van de woongebouwen op vlak van energetische eisen, brandveiligheid en woonkwaliteit.

Project

Gebouwen in West-Europa worden gemiddeld 80 tot 100 jaar. Dat impliceert dat ze minstens halfweg hun leeftijd een grondige renovatie nodig hebben. Dit geldt ook voor het publieke woonproject Kleerroos te Herentals. De drie bestaande woontorens zijn gebouwd begin jaren ‘70 als een baken in de stad. De aanleiding voor de vooropgestelde renovatie is het niet meer voldoen aan veiligheidseisen rond brandveiligheid, eisen omtrent woonkwaliteit en energetische eisen. De renovatie van de gebouwen kan een katalysator zijn voor een collectieve renovatie van de gehele wijk Kleerroos.

Stedenbouwkundig niveau

Een eerste fundamentele stedenbouwkundige ambitie is het transfomeren van de bestaande en onbenutte droogzolders op de daken van de woongebouwen naar volwaardige wooneenheden, om aan de vraag van 15 extra wooneenheden te voldoen. Op die manier vermijden we nodeloze verdichting van de groenzone tussen de woontorens. Verankering van de woontorens in de wijk op maaiveldniveau is daarbij essentieel: een luifel die de woongebouwen omarmt en medieert tussen de grote en kleine schaal vormt de verbindende ruggengraat tussen de groenzones en de gebouwen. Een formele voor- en informele achterzone wordt hierdoor gedefinieerd. De luifel bevat evenzeer de leidingen die de gebouwen verbindt met de centrale collectieve warmtepomp. Tenslotte transformeren we de bestaande parkeergarage in een fietsenstalling met kwalitatieve groenzone.

Gebouwniveau

Op gebouwniveau koesteren we het bestaande, robuuste casco. De binneninrichting wordt geoptimaliseerd met een nieuwe visie op keuken, badkamer en berging. De bestaande terrassen vervangen we door ruime, genereuze terrassen met nieuwe brandtrappen aan weerszijden van de gebouwen. Op die manier worden de bestaande stigmatiserende gevels getransformeerd en geïsoleerd conform de geldende brandnormen en hedendaagse eisen. Zonnepanelen worden geïntegreerd (BIPV) in het nieuwe gevelontwerp. Tenslotte ontharden we de directe omgeving rondom de gebouwen en verplaatsen we het parkeren naar de hoek van de straat, zodat de zones tussen de woongebouwen maximaal vergroend kunnen worden.

Deze grondige renovatie met blijvende bewoning zal de levensduur van de gebouwen met minstens een halve eeuw verlengen. De woonkwaliteit van de 130 wooneenheden zal grondig verbeterd worden. Op die manier bestendigen we de wijk voor de komende decennia.

177ROOS
Kleerroos Herentals
Opdrachtgever
Leefgoed
Locatie
Herentals
Fase
voorontwerp
Partners
BAS Dirk Jaspaert bvba, Studiebureel Heedfeld, Xenadvies