Nonnenvest Herentals

Scholen spelen een belangrijke rol in steden. Begin 2020 ontstond de uitdaging om een nieuw toekomstperspectief te vinden voor de vrijgekomen scholensite Francesco Paviljoen te Herentals. Het masterplan, opgemaakt in opdracht van de Zusters Franciscanessen van Sint-Jozefsdal, gaat op zoek naar een wervende herbestemming van deze voormalige scholensite met zicht op een stedelijke programmatie en met respect voor de historisch waardevolle context.

Onderzoek

Het Francesco paviljoen in Herentals is een voormalige scholensite die tijdens de 19e en 20e eeuw sterk ontwikkeld en uitgebouwd werd tot een bloeiende scholencampus. De site strekt zich uit van de Nonnenstraat tot de Bovenrij, en bevindt zich deels op en deels langsheen de historische stadsvesten. Verder grenst ze rechtstreeks aan de omsloten kloostertuin van het Besloten Hof. Het gebouwenpatrimonium binnen de campus telt schoolvleugels uit verschillende periodes, waarvan één pand werd geïnventariseerd. De scholensite werd begin 2020 gedeeltelijk verlaten waardoor verschillende schoolgebouwen leeg zijn komen te staan. Tot ca. 2022 zal nog een deel van de campus gebruikt worden voor het tijdelijk onderbrengen van een aantal schoolfuncties, alsook een pop-up accommodatie voor het faciliteren van jonge starters. Het masterplan tekent een toekomstperspectief uit met veel empathie voor de waardevolle bestaande gebouwen en met zicht op een stadsproject met een gemengde invulling. Bij de toekomstige herontwikkeling zal een functionele mix van wonen, werken en handel vooropgesteld worden die flexibel is in de tijd.

Samen met een historische en stedenbouwkundige analyse werden de bestaande gebouwen gescreend vanuit een brede thematische en planologische analyse. Na het opmaken van een bouwfysische en –technische scan werd alle studie- en onderzoekswerk gesynthetiseerd tot een waardebepaling van de verschillende gebouwde entiteiten. Dit leidde tot het behoud van enkele beeldbepalende gebouwen en de sloop van minder waardevolle gebouwdelen op de site. Het herstel van de stedelijke stadsvest tot aan de Bovenpoort is tevens een belangrijke en leidende doelstelling van het masterplan. Samen met een trage verbinding tussen Nonnenstraat en Nonnenvest langsheen het Besloten Hof. Hierdoor zal een deel van de site terug publiek domein worden en daardoor ook publiek doorwaadbaar voor wandelaars en fietsers.

Het masterplan laat zich lezen in 4 deelsites : de parking in Nonnenstraat, de herbestemming van het geïnventariseerde pand ‘Kasteeltje’, de deelsite Stadsproject en de inrichting van het publieke domein. Als projectregisseur zal RE-ST de uitvoering van het masterplan begeleiden op zoek naar een wervende stedelijke toekomst voor deze voormalige schoolsite. Dit in nauw overleg met verschillende stakeholders, buurtbewoners, Agentschap Onroerend Erfgoed en lokale ondernemers.

 

179NONN
Nonnenvest Herentals
Opdrachtgever
Zusters Franciscanessen van Sint-Jozefsdal
Locatie
Nennenstraat, Herentals
Fase
masterplan afgerond
Partners
CLUSTER