Rivierstraat Lier

De realisatie van 4 meergezinswoningen met in totaal 42 wooneenheden te Rivierstraat Lier, in samenwerking met ar_2 bvba en architects unplugged. De specifieke ligging in het achtergebied en de waterproblematiek vormden randvoorwaarden waarbinnen een architecturaal kwalitatief ontwerp met voldoende eigenheid en karakter is ontstaan.

Project

Het projectgebied situeert zich tussen de Rivierstraat en de Kleine Nete. Het eerder gerealiseerde woonproject bestaande uit 12 sociale appartementen, is opgedeeld in twee gebouwen, zodat een doorgang vanaf de Rivierstraat naar de achterliggende gronden van dit project reeds voorzien was.

Het ontwerp van 4 meergezinswoningen is het finale onderdeel van een stedenbouwkundige studie van Arcadis Gedas (februari 2007) die concludeerde dat een woonfunctie met waterbeheersing ter plaatse de beste optie voor de site vormde. Het ontwerp vertrekt vanuit het gegeven van de waterproblematiek en vormt in zijn algemene opzet, zowel in organisatie/inrichting van de open ruimte van het terrein als in het concept van de gebouwen, hierop een antwoord. Tegelijk gaat het ontwerp in zijn geheel verder op de ontwikkelingsvisie uit de voorstudie waar een nauwe verwevenheid van dit gebied met de Rivierstraat voorzien is.

De noordzijde van het terrein sluit aan op de verbindingsstraat die de Rivierstraat met de dijk langs de Nete verbindt. De oostzijde van het terrein grenst aan de achtertuinen van de bebouwing aan de Rivierstraat. De westzijde van het terrein wordt bepaald door de dijk langs de Nete. De zuidzijde van het terrein is bebouwd met diepe achterbouwen (magazijnen, garageboxen) van de bebouwing aan de Rivierstraat.

Het voorziene aantal wooneenheden worden verdeeld over 4 woonvolumes. Deze volumes zijn loodrecht op de ontsluitingsweg geplaatst en door de golfbeweging van de weg krijgen we dus een uitwaaierende inplanting van de volumes. Deze specifieke inplanting zorgt voor voldoende openheid op de site.

Gezien de waterproblematiek zijn de woonvolumes op kolommen geplaatst wat de transparantie op maaiveldniveau verhoogt. Door de lange gevels vanaf de eerste woonlaag naar binnen te laten knikken ontstaat er meer ruimte tussen de gebouwen.

073LISP
Rivierstraat Lier
Opdrachtgever
cvba Lierse Maatschappij voor de Huisvesting
Locatie
Rivierstraat, Lier
Fase
Opgeleverd
Partners
AR2 architecten, Architectcs Unplugged en studiebureau Chris Ebinger