Herfstvreugde Genk

De opdracht bestaat uit de renovatie van het voormalige rusthuis Herstvreugde te Genk. Het laatmodernistische gebouw werd gebouwd als één van de eerste zorggebouwen in Vlaanderen. In haar natuurrijke omgeving is het al decennia een bijzondere plaats om te wonen. Bij de herbestemming zal het slanke silhouette aangevuld worden met nieuwe extensies aan beide zijde van het oorspronkelijke gebouw. Het geheel vormt een S-vormig residentieel ensemble dat een tweede leven geeft aan deze bijzondere site op wandelafstand van het stadscentrum van Genk.

Project

Het projectgebied is gelegen in Schaapsdries, een rustige woonwijk in de nabijheid het stadscentrum. De ligging van Genk op de steilrand van het Kempisch plateau is structuurbepalend geweest van de ontwikkeling van de stad. Het stadscentrum ligt net ten zuidoosten van het plateau. De overgang is niet geleidelijk maar vrij abrupt in de vorm van een steilrand. In Genk ontspringen 2 beken : de Stiemerbeek en de Dorpsbeek. Beide beken ontspringen op het plateau en vormen een duidelijke insnijding in het plateau richting Demer. De stadskern van Genk is gelegen in de insnijding gevormd door de Dorpsbeek. Op de noordelijke steilrand van deze insnijding situeert zich de site Herfstvreugde. De site is door een voetgangersbrug verbonden met het Molenvijverpark en het centrum van Genk. Herfstvreugd is één van de eerste rustoorden van Limburg. Het plan van de hand van architect De Paepe dateert uit 1967 en werd opgeleverd in 1974. Het bestaande gebouw kent meerdere ruimtelijke kwaliteiten : het opent zich breed naar zijn omgeving, het maakt slim gebruik van het natuurlijk reliëf, de bezonning is optimaal, het volume is leesbaar en elegant met een gekromde hoofdvleugel en twee dwarsvleugels. Deze kwaliteiten leidde tot de keuze voor behoud van het gebouw bij herbestemming.

Wonen in het groen

Het aanwezige groen is het kapitaal van de site. Bij de reconversie van het gebouw wordt de relatie tussen gebouw en tuin gemaximaliseerd. Natuur beleven is de inzet van het toekomstige woonproejct, zowel fysiek als mentaal. Er wordt gezocht naar een maximale relatie tussen binnen en buiten zonder ongewenste impact op de onderlinge privacy tussen bewoners. Elke woning in het project wordt voorzien van een genereus overdekt terras. Een private buitenruimte bepaalt meer dan ooit de kwaliteit van een woning. Niet alleen de vreugde van de herfst maar van alle seizoenen zal heel het jaar door deel uitmaken van het wonen op deze bijzondere plek.

Respect voor het bestaande

De slankheid en de hoge transparantiegraad is veruit dé grootste kwaliteit van het bestaande gebouw. Licht wordt het hoofdingrediënt van de toekomstige woonkwaliteit. De betonnen skeletstructuur van de gekromde hoofdvleugel maakt een vrije flexibele invulling met verschillende woontypes mogelijk en schept letterlijk ruimte voor wijzigende inzichten in toekomstige woonvormen. Hierdoor kan het gebouw zich aanpassen en programmatorisch meegroeien met deze behoeften.

Flexibel casco

Na een grondige analyse van het bestaande gebouw wordt het hoofdgebouw vrij gemaakt van alle aanbouwen aan de noordzijde. Ook aan de oost en de westzijde worden de uitbreidingen aan het hoofdvolume gesloopt. Het lange gekromde hoofdvolume blijft over en wordt de ruggegraad van het nieuwe ontwerp. Aan beide zijden van dit bestaande volume wordt een nieuwe open verticale circulatiekern aangebouwd. Alle appartementen in het bestaande gebouw zijn rechtstreeks bereikbaar vanuit deze nieuwe kernen, samen met een nieuwe open kern centraal in het bestaande gebouw. Grenzend aan de nieuwe circulatiekernen worden de bestaande haakse vleugels aan west -en oostzijde, vervangen door nieuwe uitbreidingen. Deze nieuwe aanvullingen willen de sierlijkheid en slankheid van het bestaande hoofdgebouw versterken en het vernieuwde geheel als ‘parkgebouw‘ verankeren in de tijd. De nieuw gebouwde delen zijn net als het bestaande gebouw opgezet als flexibele casco die interne transformaties toelaat.

Gepaste collectiviteit

Het project mikt bewust op gemengde bewonersdoelgroepen. Elkaar ontmoeten kan straks ongedwongen in de tuin en in de collectieve ruimten op de begane grond. De sociale duurzaamheid van het project met gemeenschapsvoorzieningen wordt vertaald in een intergenerationeel woonaanbod. De site zal plaats bieden voor woningen met variërende oppervlakten en specifieke kwaliteiten. Deze vormen samen met de gepaste graad aan collectiviteit de rijkdom van het project. Voor elk wat wils waardoor ingespeeld kan worden op veranderende woonnoden en -voorkeuren van een brede doelgroep : jonge starters, nieuw samengestelde gezinnen, éénoudergezinnen, jonge senioneren die de verhuis naar een woonzorgcentrum uitstellen, mantelzorgers, Genkse families met een migratieachergrond, sporadische genodigden, eventueel residenten, dokters van ZOL, enz. Een inclusief woonaanbod dat bewust kiest voor co-living.

 

173GENK
Herfstvreugde Genk
Opdrachtgever
Matexi Limburg
Locatie
Schaapsdries Genk
Fase
werf
Partners
ATAMA