Groen Zuid Hoboken

De voormalige Scanfil-site in Hoboken werd gesanneerd en herbestemd tot een nieuwe woonwijk Groen Zuid. Binnen dit masterplan werden 90 wooneenheden voor sociale huisvesting gerealiseerd.

Project

Het project Groen Zuid omvat het realiseren van sociale huisvesting op de site van de voormalige gesaneerde fabrieksterreinen van Scanfil in Hoboken. Hiervoor werden 90 woonentiteiten gerealiseerd die verdeeld werden over 2 bouwpercelen. De sociale woningen vormen de schakel met het bestaande weefsel en vormen tegelijkertijd ook mede de toegangspoort naar het nieuwe woongebied. Zij bekleden hierdoor een strategische plaats tussen oud en hedendaags, tussen bestaand en nieuw in het gehele project. Het ontwerp vertrekt vanuit de context. De bouwblokken worden afgebouwd. Daarom werd er resoluut voor een analoge bebouwingstypologie van rijwoningen en appartementen gekozen die conform zijn aan de morfologie van de Fodderiestraat en de Berkenrodelei. Zowel de rijwoningen als de appartementen werden zorgvuldig ingepland zodanig dat oriëntatie en privacy maximaal gegarandeerd wordt. Kortom, een ontwerp op maat van de omgeving. Het inzetten van louter architectonische of stedenbouwkundige middelen voor het creëren van betekenis in de woonomgeving resulteert meestal in éénzijdige en ééndimensionale identiteiten die betrekking hebben op geïsoleerde ontwerpschalen, zoals de woning, de straat en de buurt. Het project zet in op de typologie van de tussenmaat. De tussenmaat maakt het mogelijk overgangen tussen de domeinen niet abrupt maar geleidelijk te laten verlopen en als zodanig vorm te geven. Hierdoor kan het collectief een concrete plek worden geboden. Door de tussenmaat centraal te stellen, wordt een andere kleinschalige vorm van collectiviteit in de woonomgeving geïntroduceerd.

Opdrachtgever
Woonhaven Antwerpen
Locatie
Catharina Lundenhof en Schaapskooi, Hoboken
Fase
Gerealiseerd
Partners
OM/AR, SB Heedfeld, Chalybs