Francisco Ferrerlaan Gent

Twee appartementsgebouwen, gebouwd in opdracht van Stad Gent, worden in opdracht van Thuispunt Gent uitgebreid en gefaseerd gerenoveerd tot 163 hendendaagse sociale huurappartementen. Een verdichting op eigen terrein geombineerd met een investering in de aanwezige openbare ruimte.

Project

De bestaande gebouwen in de Bloemekenswijk getuigen nog van een positief naoorlogs vooruitgangsdenken waarbij groene, open ruimte en een goede oriëntatie gezien werden als een essentiele bouwsteen voor het collectief en toch stedelijk wonen. Deze principes werden echter niet overal even goed toegepast en na meer dan 50 jaar dringt een reset zich op.

De bestaande appartementen worden ontsloten via een centrale circulatieruimte en een binnengaanderij. In het basistype wordt de tweede slaapkamer - met enkel een binnenraam richting de gaanderij - opgegeven om plaats te maken voor een vernieuwd sanitair en bijkomende bergruimte in het appartement. De leefruimtes krijgen een meer open karkater en een betere realisatie met een vergrote, hedendaagse buitenruimte.

Om een differentiatie in types te krijgen worden op elke verdieping twee grotere appartementen voorzien door samenvoeging van drie kleinere entiteiten. De vroegere technische verdieping met stooklokaal en bergingen wordt herbouwd als duplexlaag voor de bovenste appartementen.

Daarnaast wordt aan beide appartementsgebouwen een uitbreiding toegevoegd. Een annex waarbij per bouwlaag twee grotere appartementen worden gekoppeld aan de bestaande centrale traphal. De bijkomende lift in de annex wordt uitgevoerd als brancardlift. Deze zorgt niet enkel voor extra redundantie, maar vooral extra comfort voor de bewoners.

Ook de op de halfverdiepte parkeergarage wordt een nieuwbouwvolume gerealiseerd. Daar waar de bestaande gebouwen omwille van de gaanderijtypologie eenzijdig georiënteeerd waren, zorgen de nieuwe volumes een verknoping van het gebouw met de achterliggende groenzone.

De verdichting op de site gaat hand in hand met een investering in de groene ruimte van het publiek domein. Garageboxen maken plaats voor het doortrekken van de groene ruimte van de westerbegraafplaats tot aan de vernieuwde gebouwen. Ook de gelijkvloerse verdieping wordt gerenoveerd tot een meer open plint, waardoor ook de publieke functies (zoals de wijkbibliotheek, een open huis en een kunstacademie) een vernieuwde plek krijgen in de wijk.

148FRAN
Francisco Ferrerlaan Gent
Opdrachtgever
Thuispunt Gent
Locatie
Gent
Fase
werf
Partners
OM/AR architecten, studiebureel Heedfeld, DS Engineering