Dorp Wilsele-Putkapel

In het dorp van Wilsele-Putkapel werd een nieuw woonensemble gerealiseerd als buur van het nieuwe zwembad. De vier woongebouwen voorzien samen in 36 woonentiteiten, twee commerciële ruimten en een collectieve binnentuin.

Project

De realisatie van dit woonproject is een belangrijke stap in het ambitieuze plan om een kloppend hart voor Wilsele Putkapel te creëren. Samen met de Sint-Agathakerk en het nieuwe zwembad vormt het woongebouw een derde gevel aan een nieuw te realiseren groen plein te midden van de dorpskern. Het woonensemble van vier gebouwen is tevens een schakel in de schaalsprong van de bestaande rijwoningen langs de Aarschotsesteenweg en grotere volumes zoals het aanwezige woonzorgcentrum en het zwembad.

Het woonaanbod speelt in op de woonbehoefte in de rand rond Leuven. Een gevarieerd aanbod bestaande uit één, twee en drie slaapkamer appartementen wordt voorzien en aangevuld met twee commerciële ruimten op de begane grond langs de steenweg. Een juiste maat tussen de gebouwen zorgt voor de nodige privacy tussen de bewoners enerzijds en geeft anderzijds vorm aan de collectieve binnentuin met een gepaste intimiteit. De dakvorm van de woonvolumes vormt een bindende factor en zoekt naar een verzoening tussen het platte dak van het woonzorgcentrum en de klassieke zadeldaken die aanwezig zijn in het dorp. Het licht hellend vlinderdak vormt hierop een hedendaags antwoord.

Het woonensemble bestaat uit 4 gebouwen, die elk een antwoord bieden op de variabele context. De twee langste volumes flankeren de grootste elementen: enerzijds het dorpsplein en anderzijds het woonzorgcentrum. Eén van de twee kleinere volumes geeft het project een gezicht aan de Aarschotsesteenweg. Het andere kleine volume vormt dan weer een nieuwe plek met enkele bestaande woningen achteraan op de site naast het spoor. Elk fragment van het ensemble wordt in plan opgebouwd rond 1 of 2 traphallen waaraan zijdelings over 3 bouwlagen appartementen grenzen. Door in te zetten op doorzon-appartementen staat elke woonruimte in relatie tot de omgeving én tot de binnentuin. Een divers aanbod wat betreft grootte, oriëntatie en inrichting zorgt voor een specifiek en uniek karakter van elke woning. Het parkeren voor de bewoners bevindt zich ondergronds en is bereikbaar via alle 6 kernen.

Alle gelijkvloerse leefruimtes worden voorzien van een terras en een kleine tuin die door plantenborders een privaat karakter krijgt en op subtiele wijze afgescheiden wordt van de collectieve buitenruimte. Langs de zijde van de openbare ruimte krijgen de woonruimtes op het gelijkvloers een smalle groene buffer. Ook alle appartementen op de verdiepingen beschikken over een hoogwaardige private buitenruimte die de ruimtelijke kwaliteiten in het wooninterieur vergroten. De terrassen zijn deels inpandig om privacy en beschutting te geven, en deels uitpandig om bezonning en uitzicht te garanderen.

De 4 fragmenten van het woonensemble omsluiten een collectieve tuin: een hortus conclusus. Deze staat centraal in het woonproject en wil zowel de privacy tussen de bewoners regelen als sociale contacten stimuleren. Met deze tuin zet het project heel bewust in op een gepaste en nodige graad van collectiviteit.

 

111WILS
Dorp Wilsele-Putkapel
Opdrachtgever
NV Van Roey Projects
Locatie
Bosstraat, Wilsele-Putkapel
Fase
gerealiseerd
Partners
Chalybs, SB Heedfeld, Avantgarden